TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu @ Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wroclaw [1 września]

TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu


111
01
września
09:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wrocław
TSR — Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu.
Terminy szkolenia: 01.09.2018 Cena: 390zł

Zapisy na szkolenie: on-line dcp.wroclaw.pl telefon 71 332 36 70
Ogólne info:
Adresatami szkolenia są m.in. psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, opiekunowie socjalni, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
Program:

1. Założenia i źródła TSR:

a) definicja podstawowa TSR,
b) powstanie TSR,
c) związki TSR z innymi modelami/teoriami.
2. Czym jest Solution Focused Brief Therapy SFBT wg Steve de Shazera?
3. Charakterystyka SFBT:
a) krótkoterminowość,
b) realizowanie celów klienta,
c) pozytywne ujęcie.
4. Terapia krótkoterminowa a terapia długoterminowa.
5. Ogólne zagadnienia psychologii a TSR.
6. Tworzenie kontekstu spotkania z klientem.
7. Przebieg spotkania z klientem.
8. Typologia klientów wg S. de Shazera i sposoby nawiązywania relacji z pomagaczem:
a) klient – klient,
b) klient – uskarżający się,
c) klient – gość.
9. Rodzaje interwencji pomagacza w kierunku różnych typów klienta.
a) Typy relacji terapeutycznych i ich znaczenie w rozpoznawaniu i omijaniu oporu klienta przed zmianą.
10. Koncentracja na zasobach.
11. Przebieg pierwszej sesji z klientem — charakterystyka, cele:
a) analiza potrzeb klienta (a nie problemów),
b) analiza zasobów i mocnych stron (a nie deficytów i zaburzeń),
c) analiza dotychczasowych osiągnięć (a nie porażek i potknięć),
d) analiza wyjątków od sytuacji problemowej (a nie częstotliwości występowania i rozmiarów problemu),
e) umiejętność wyraźnego nakreślenia i budowania pożądanej przyszłości.
12. Wywiad z klientem z zastosowaniem genogramu – tworzenie genogramu, zastosowanie, analiza genogramu na potrzeby TSR:
a) konstruowanie genogramu i jego interpretacja,
b) struktura pierwszego wywiadu/pierwszej sesji z klientem/rodziną – zakresy tematyczne kolejnych sesji.
13. Praca Metodą TSR – metody i techniki TSR:
a) rozmowa poza problemem,
b) komplementowanie – wydobywanie zasobów klienta i zasobów „pomagacza”,
c) cele,
d) pytania cyrkularne, pytania o cud, pytania normatywno-porównawcze, pytania o skalowanie, pytania o wyjątki, pytania ukierunkowujące na preferowaną przyszłość,
e) wyjątki,
f) skalowanie,
g) pierwszy krok,
h) zadania domowe.
14. Praca Metodą TSR – metodologia TSR:
a) skuteczne formowanie celu pracy terapeutycznej,
b) tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu,
c) poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu",
d) określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu,
e) monitorowanie wprowadzanych zmian,
f) pomocne techniki TSR,
g) ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metody TRS.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza, przesłuchanie małoletniej ofiary wykorzyst.seksualnego
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Mutyzm wybiórczy-diagnoza i terapia.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trening autogenny i tech. relaksacyjne w pracy z dorosłymi.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Problemy funkcjonowania
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia dzieci i nastolatków z zab. zachowania, opozycyjno-bunt.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Norma i nieprawidłowości w rozw. psychoseksualnym dzieci i młodz
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia poznawcza zaburzeń osobowości.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia poznawcza schizofrenii.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia CBT dzieci i młodzieży
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Samouszkodzenia - diagnoza i terapia
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diag. i psychoterapia dzieci i młodz z objawami depresji. CDI 2
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społ., um.szkolnych
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Do wakacji 2018 oddam wszystkie zaległe muki
Trójkąt Bermudzki
Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Music Power Explosion @Wrocław, Poland
Stadion Wrocław
Wrocław Holi Festival - Święto Kolorów we Wrocławiu
OSiR Lotnicza
To Nie Jest Kolejny Festiwal
Krakowska 100
Apocalyptica, Luxtorpeda i Illusion na wROCK for Freedom 2018!
Centrum Historii Zajezdnia
The Event 2018 - Raceism.com
Plenerowa Festiwal 2018.
WakePark Wroclaw
Silent Disco w Miejskiej Dżungli
Surowiec
Survival Race 2018 - Wrocław
Morskie oko Wrocław