Strategie Niewidzialności @ BWA Studio, Wroclaw [od 9 lutego do 24 marca]

Strategie Niewidzialności


854
9
lut.
 
- 24
mar.
16:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
BWA Studio
Ruska 46a/301, II piętro, Wrocław
Drogi użytkowniku,

trafiłeś na ten tekst kierowany chęcią dowiedzenia się czegoś o naszej wystawie, prawie na pewno czytasz tę wiadomość patrząc na zatłuszczony ekran swojego telefonu lub komputera. Być może – o ile zadbał o to dział promocji i marketingu – czytasz ją w jednym z mediów papierowych. Wciąż jednak jesteś użytkownikiem – przypomnij sobie, gdzie odłożyłeś smartfona. Fakt że tu trafiłeś, o której godzinie, w jakim miejscu, z kim jesteś i co robiłeś wcześniej, nie przestanie istnieć wraz z chwilą, gdy dotrzesz do końca tej wiadomości. Jakkolwiek błahy wydaje ci się ten moment, pomyśl, że o informacjach, jakie skrzętnie gromadził Matthew Fontaine Maury, XIX wieczny kapitan marynarki Stanów Zjednoczonych, myślano dokładnie to samo. Kierowany obsesją Maury studiował tysiące dawno zapomnianych rejestrów pokładowych. Dzięki umiejętnemu wyciąganiu wniosków z analizy ponad 1 200 000 danych stworzył innowacyjne mapy nawigowania statkami po Oceanie Atlantyckim. Oferował je kolejnym załogom w zamian za dostęp do ich rejestrów. Dziś dla takich korporacji jak Google, Facebook czy Amazon, to ty jesteś rejestrem kwantyfikowanym przez niewidzialną armię wyspecjalizowanych algorytmów. Dzięki tobie doskonalą swoje umiejętności. To co Maury’emu zajęło lata, one trawią w sekundę, przemieniając cię w wiązkę wzorców zachowań i anomalii, które można kapitalizować. Czy powinieneś się martwić, skoro tylko w tej chwili twój los podzielają 3 miliardy użytkowników? Jesteś planktonem, ale może właśnie to jest twoją siłą: rozproszenie przeciw koncentracji. Kryptografia przeciw politykom prywatności. Blockchain zamiast czarnej skrzynki algorytmów. Satoshi Nakamoto – człowiek, którego nie było, zamiast Marka Zuckerberga.

Jeśli nie posiadasz poczty elektronicznej, konta na Facebooku, nigdy nie byłeś na stronie BWA Wrocław, bo nie korzystasz z internetu, a wciąż czytasz tę wiadomość, prawdopodobnie nie odwiedzisz naszej wystawy, bo zamknęła się kilka miesięcy temu. „Strategie niewidzialności” mają różną cenę.

Artyści: Pedro Barateiro, Sabrina Chou, Zuza Golińska, Lidia Grabe, Tomasz Hartman (Food Think Tank), Cyanne van den Houten, Piotr Kopik, Silvio Lorusso & Sebastian Schmieg, Manu Luksch, The One Minutes, Wojciech Stopiński, Amy Suo Wu.

Współkuratorzy: Post- Noviki, Romuald Demidenko
Moderacje: Katarzyna Roj
Teksty i research: Magda Roszkowska

STRATEGIE NIEWIDZALNOŚCI pod kierownictwem Joanny Stembalskiej Wyprodukowane przez Klementynę Sęgę, zmontowane przez Michała Peruckiego i Tomasza Koczonia. Pod opieką wizerunkową Joanny Kobyłt. Przy wsparciu administracyjno-księgowym Magdaleny Sierżęgi-Dybek, Moniki Wyspiańskiej i Maryli Wałuszko. Współfinansowane przez Instytut Kultury Włoskiej.

STRATEGIE NIEWIDZIALNOŚCI
9.02 – 24.03.2018
udostępnienie wystawy: piątek, 9.02.2018
wernisaż: piątek, 16.02.2018, godz. 19:00
oprowadzanie: sobota 17.02.2018, godz. 15:00

Strona internetowa projektu: strategie-bwa.pl/

Program towarzyszący:

środa, 14.02.2018, godz. 19:00
W stanie bezpaństwowości — czytanie tekstu Sabriny Chou

czwartek, 15.02.2018, godz. 19:00
Faceless — projekcja filmu Manu Luksch

sobota, 17.02.2018, godz. 15:00
Oprowadzanie kuratorskie

sobota, 17.02.2018, godz. 17:00
Niewidzialne ciała | Piotr Kopik — artist talk

_______

Dear User

You’ve come across this text wishing to learn more about our exhibition, and are almost certainly reading this message looking at the greasy screen of your phone or computer. Or perhaps – assuming the marketing and promotion people did their job – you are reading it in one of the printed media. You are still a user, though – just think for a while where your smartphone is now. The fact that you are here, at a particular time and place, who you are with, and what you were doing prior to it, will not cease to exist the moment you finish reading this message. No matter how trivial this moment may seem to you, just remember that information painstakingly collected by the 19th-century US Navy captain Matthew Fontaine Maury was treated precisely that way. Driven by obsession, Maury studied thousands of long-forgotten logs, and thanks to his ability to draw conclusions from the analysis of over 1,200,000 pieces of data, he created innovative maps to navigate the Atlantic Ocean. He offered them to crews in return for access to their logs. Nowadays, for corporations like Google, Facebook or Amazon, you are the log quantified by the invisible army of specialised algorithms. They hone their skills thanks to you. What took Maury years takes them a second, turning you into a beam of patterns and anomalies which may be monetised. Should you be worried if at this moment three billion other users are sharing your fate? You are plankton, but perhaps this is precisely your strength: dispersion against concentration. Cryptography against privacy policies. A blockchain instead of the black box of algorithms. Satoshi Nakamoto – the man who wasn’t there – instead of Mark Zuckerberg.

If you don’t have email or a Facebook account and has never seen the BWA website because you don’t use the Internet and are still reading this message, you will probably not visit our exhibition – it closed a few months ago. Policy Of Disappearance comes at various prices.

Artists: Artyści: Pedro Barateiro, Sabrina Chou, Zuza Golińska, Lidia Grabe, Tomasz Hartman (Food Think Thank), Cyanne van den Houten, Piotr Kopik, Silvio Lorusso & Sebastian Schmieg, Manu Luksch, The One Minutes, Wojciech Stopiński, Amy Suo Wu.

Co-curators: Post-Noviki, Romuald Demidenko
Moderation: Katarzyna Roj
Research and texts: Magda Roszkowska.

Supervised by Joanna Stembalska.Produced by Klementyna Sęga, Michał Perucki and Tomasz Koczoń. Image supervision by Joanna Kobyłt. Administrative and accounting support by Magdalena Sierżęga-Dybek, Monika Wyspiańska and Maryla Wałuszko. Co-financed by the Institute of Italian Culture.

POLICY OF DISAPPEARANCE
9 February – 24 March 2018

exhibition available from Friday 9 Feb 2018
opening: Friday 16 Feb 2018, 7 p.m.
curator’s tour: Saturday 17 Feb 2018, 2 p.m.

Studio Gallery BWA Wrocław
46a 301 Ruska Stree
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Runmageddon Wrocław - 7/8 kwietnia 2018
Wyścigi konne. Wrocław
Turniej wiedzy o Harrym Potterze
Czuła jest noc
Wrocław StrEAT vol. 7 - AZJA Street Food Festiwal
Wrocław StrEat - street food festival
Paluch • Złota Owca • Wrocław • 7.04.2018
Stary Klasztor
2. Koncert Muzyki Filmowej / Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
Targi Konopne Wrocław
Wyspa Tamka
Co się kryje pod Twoją depresją? [warsztat]
Równowaga Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
Young Igi ★ Buzi Tour / Koncert / Wrocław
Akademia CLUB
Happysad - Wrocław
A2 - Centrum Koncertowe