Zapominanie ciała, warsztaty Przemysława Błaszczaka @ Instytut Grotowskiego, Wroclaw [od 14 do 18 marca]

Zapominanie ciała, warsztaty Przemysława Błaszczaka


116
14 - 18
marca
16:00 - 15:00

 Strona wydarzenia
Instytut Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław
[English version below]
Zapominanie ciała, warsztaty Przemysława Błaszczaka

14–18/03/2018 {środa–niedziela}
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Zapisy do 12 marca

Normy, społeczne konwenanse, maniery, zasady tworzą środowisko, w którym kształtują się nasza fizyczność, relacja do ciała – „ciałopogląd”. W dużym stopniu to, jak chodzimy, biegamy tańczymy, dotykamy się i siebie nawzajem, jest uwarunkowane kulturowo, choć zarazem tak głęboko zakorzenione w naszym wnętrzu, że łatwo przychodzi nam się z tym utożsamić, powiedzieć „taki jestem”. Nie pamiętamy lub może zdajemy się nie pamiętać, że od urodzenia poddani jesteśmy intensywnej edukacji, która właściwie nigdy się nie kończy, a nasze zachowanie jest sposobem wypełnienia ogólnie przyjętej normy.

Warsztaty mają na celu zapomnienie ciała, jakim go znamy, by wsłuchać się w to istniejące tu i teraz, w relacji z samym sobą, przestrzenią, partnerem czy wreszcie grupą. Poprzez głęboką koncentrację w treningu indywidualnym oraz partnerskim będziemy odkrywać nowe sposoby percepcji i komunikacji, improwizacji polegającej na współ-działaniu, współ-tworzeniu, współ-istnieniu w procesie twórczym.

Warsztaty mają charakter intensywnej pracy fizycznej.

Elementy warsztatów:
• koncentracja
• trening indywidualny i partnerski
• rozpoznanie istniejących w ciele struktur mających wpływ na jakość ruchu
• rytm w działaniu grupowym, partnerskim oraz indywidualnym
• improwizacja w obrębie wypracowanych elementów (przejście od treningu do improwizacji)
• tworzenie struktur ruchowych

Wypełnioną kartę zgłoszenia (http://bit.ly/2Cnzh7V) prosimy przesłać do 1 marca 2018 na adres: [email protected] Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Koszt: 450 PLN/400 PLN*
* Koszt zgłoszenia do 23 lutego

Więcej informacji: bit.ly/2Cnzh7VForgetting the Body, workshop with Przemysław Błaszczak

Application closing date: 12 March
Languages: Polish and English

Social norms, conventions, etiquette and rules create an environment that shapes our physicality and relation to the body – that is, our ‘body view’. The way we walk, run, dance, touch ourselves and each other is culturally determined but so deeply ingrained that we readily identify with it and say, ‘This is the way I am’. We don’t remember or seem not to remember that from birth we are exposed to intense training that never really ends, and our behaviour is a way of conforming to the prevailing norms.

The aim of the workshop is to make us forget the body as we know it, and make us listen to it in the here and now, in relation to ourselves, the surrounding space, our partners and the group. By focusing on solo and partner training we will discover new modes of perception, communication and improvisation that brings together, in a creative process, co-action, co-creation and co-existence.

The workshop will involve intense physical work.

The workshop will include the following:
• concentration
• solo and partner training
• identifying the structures in the body that affect the quality of movement
• rhythm in group, partner and solo actions
• improvisation within the elements developed during the workshop (transition from training to improvisation)
• developing movement sequences

Please send your completed application form (http://bit.ly/2EKw0Va) to [email protected] by 1 March 2018. Applicants will be accepted on a first-come-first-serve basis. The number of places is limited.

Fee: 450 PLN*/400 PLN
*After 23 February the fee is 450 PLN.

More information: bit.ly/2EKw0Va
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Instytut Grotowskiego:

Camille, spektakl Kamili Klamut we współpracy z Marianą Sadovską
Instytut Grotowskiego
Atrapa i Utopia, esej teatralny Iwony Koneckiej
Instytut Grotowskiego
Odzwierciedlenie, spektakl zrealizowany przez Fundację Jubilo
Instytut Grotowskiego
„Odkluczanie” – pomiędzy teatrem a resocjalizacją
Instytut Grotowskiego
Zarzewie, warsztaty Studia Kokyu
Instytut Grotowskiego
Bojowy partnering, warsztaty / Martial Partnering, workshop
Instytut Grotowskiego

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Targi Konopne Wrocław
Wyspa Tamka
Runmageddon Wrocław - 7/8 kwietnia 2018
Wyścigi konne. Wrocław
Wrocław StrEAT vol. 7 - AZJA Street Food Festiwal
Wrocław StrEat - street food festival
Paluch • Złota Owca • Wrocław • 7.04.2018 - SOLD OUT!
Stary Klasztor
2. Koncert Muzyki Filmowej / Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
3-Majówka 2018 - spotkajmy się we Wrocławiu!
3-majówka
PRO8L3M Ground Zero Tour Wrocław | sold out
Stary Klasztor
Tańczymy smutne piosenki
Surowiec
Wege Festiwal Wrocław vol.2
Czasoprzestrzeń