10th Anniversary of Fly Dance Academy @ Fly Dance Academy Szkoła Tańca, Wroclaw [od 4 do 8 października]

10th Anniversary of Fly Dance Academy


174
4 - 8
października
21:30 - 02:00

 Strona wydarzenia
Fly Dance Academy Szkoła Tańca
ul. Teczowa 79/81, 53-601 Wrocław
10a rocznica Fly Dance Academy
Fly Dance Academy zostało założone przez Riccardo, we Wrocławiu w październiku 2008 r., aby przedstawić ludziom pełną wizję i kompetencje w tańcach karaibskich (oferując lekcje bachaty, salsy cubana, New York style, Puerto Rico i Los Angeles style, afro / rumba cubana, pachanga, son cubano itd.), ale także skupiąc się na innych dziedzinach, przede wszystkim w tym czasie na jazz'ie i hip-hop'ie.
Przez te lata prowadziliśmy lekcje tańca i warsztaty dla tysięcy ludzi, na wszelkich wydarzeniach wykonywaliśmy pokazy, podczas, których tańczyli nasi nauczyciele, a czasem także nasi uczniowie, nagrywaliśmy specjalne filmy, organizowaliśmy imprezy, gry i 12 międzynarodowych festiwali (6 Wroclaw Salsa Festiwal, 2 Universo Salsero Bachata Weekend, 2 Summer Bachata Festival i 2 Summer SBK Festival).
Aby uczcić 10. rocznicę, chcielibyśmy zaprosić Was na specjalne wydarzenie, które zaplanowaliśmy na 05-07.10.18, kolejny międzynarodowy festiwal poświęcony tancerzom salsy (Cubany, Los Angeles, New York style), kizomby, a szczególnie tancerzom bachaty!
Specjalnymi gośćmi wydarzenia są Marcelo i Belen, mistrzowie świata w bachacie 2017 z Argentyny, którzy w piątek poświęcą dwie godziny «master class» nauczycielom i zaawansowanym tancerzom. Rejestracja do tej dwugodzinnej lekcji może odbywać się tylko w pary i wymaga udowodnienia dydaktycznej aktywności instruktorskiej lub nagrania wideo w przypadku zaawansowanych tancerzy, którzy nie są nauczycielami. Certyfikat uczestnictwa podpisany przez Marcelo i Belen otrzyma każda osoba, która weźmie udział w master class. W sobotę i niedzielę inne warsztaty na różnych poziomach i innych stylach będą prowadzone w dwóch salach jednocześnie, nie tylko przez Marcelo i Belen, ale także Riccardo i Klaudię oraz inne 3 pary artystów z zagranicy, które wkrótce zostaną ogłoszone ;-)
W te dwa dni będzie można uczestniczyć w 8 godzinach zajęć bachaty, 4 godziny salsy liniowej (Los Angeles i New York) tylko w sobotę i 4 godziny salsy cubany tylko w niedzielę. Długi weekend rozpocznie się pre-party w czwartkową noc w Pub Felicità (wstęp wolny), następnie w piątek i sobotę będą główne przyjęcia w «Zaklętych Rewirach» z pokazami, konkursem jack & jill, koncertem bachaty, dwoma parkietami: 1) salsa i bachata 2) kizomba i tarraxinha.
W niedzielę zakończymy imprezą pożegnalną (wstęp wolny) w klubie w centrum Wrocławia!
Bilety w różnych opcjach są już dostępne! Śpiesz się, wyślij e-mail na adres [email protected], aby zarezerwować miejsce, zanim ceny wzrosną!

BILETY
Bilet A (master class): tylko master class w piątek — 110 zł
Bilet B (master pass): master class plus imprezy w piątek i sobotę — 150 zł
Bilet C (full pass): warsztaty w sobotę i niedzielę oraz imprezy w piątek i sobotę — 160 zł
Bilet D (combipass): master class, warsztaty w sobotę i niedzielę oraz imprezy w piątek i sobotę — 250 zł
Bilet E (sobota): warsztaty tylko w sobotę plus imprezy w piątek i sobotę — 120 zł
Bilet F (niedziela): warsztaty tylko w niedzielę plus imprezy w piątek i sobotę — 120 zł
Bilet G (Party Pass): imprezy w piątek i sobotę — jeszcze niedostępne
Bilet H (impreza w piątek): jeszcze niedostępny
Bilet I (sobota impreza): jeszcze niedostępny
**********************************************************
10th anniversary of Fly Dance Academy
Fly Dance Academy was founded by Riccardo in Wroclaw in October 2008 with the idea to give to people a complete vision and good competence in the Caribbean dances (offering classes of bachata, salsa cubana, New York style, Puerto Rico and Los Angeles style, afro/rumba cubana, pachanga, son cubano and so on...), but also focusing in other fields, first of all at that time jazz and hip hop.
During these years we have given dance classes and workshops to thousands of people, we have performed showed at events by our teachers and sometimes also by our students, we have recorded special videos, organized parties, games and 12 international festivals (6 Wroclaw Salsa Festival, 2 Universo Salsero Bachata Weekend, 2 summer bachata festival and 2 summer sbk festival).
To celebrate the 10th anniversary we would like to invite you to the special event we have planed on 05-07.10.18: another international festival dedicated to the salsa dancers (Cuban, Los Angeles and New York style), kizomba and especially bachata dancers!
Special guests of the event are Marcelo & Belen, the bachata world champions 2017 from Argentina who will give two hours of master class on Friday for the teachers and advanced dancers only. The registration for this master class can be only in couple and needs a prove of the teaching activity or a video in case of dancers who are not teachers. A certificate of participation signed by Marcelo and Belen will be given at the end to all people attending the master class.
On Saturday and Sunday other workshops for different levels and styles will be leaded in two rooms not only by Marcelo and Belen, but also by Riccardo & Klaudia and other 3 couples of internationals artists who will be soon announced ;-)
In those two days you will be able to attend 8 hours of bachata classes, 4 hours of salsa liniowa (Los Angeles and New York) on Saturday only and 4 hours of salsa cubana on Sunday only.
The long weekend will start with a pre-party on Thursday night in Pub Felicità (free entrance), then on Friday and Saturday will be the main parties in «Zaklety Rewiry» with shows, jack & jill's competition, bachata concert, two dance floors: 1) salsa and bachata 2) kizomba and tarraxinha
On Sunday we will end with a goodbye party in club in the center of Wroclaw (free entrance).
The tickets for different options are already available! Hurry up to reserve a place, before the prices will grow up, sending an email to [email protected]

TICKETS
Ticket A (master class): only the master class on Friday — 27 EUR
Ticket B (master pass): master class plus the parties on Friday and Saturday — 37 EUR
Ticket C (full pass): workshops on saturday and sunday plus parties on Friday and Saturday — 40 EUR
Ticket D (combipass): master class, workshops on saturday and sunday plus parties on Friday and Saturday — 62 EUR
Ticket E (Saturday pass): workshops only saturday plus parties on Friday and Saturday — 30 EUR
Ticket F (Sunday pass): workshops only sunday plus parties on Friday and Saturday — 30 EUR
Ticket G (Party Pass): parties on Friday and Saturday — not available yet
Ticket H (Friday party): not available yet
Ticket I (Saturday party): not available yet

*************************************************************
10° anniversario di Fly Dance Academy
Fly Dance Academy è stata fondata da Riccardo nel 2008 a Wroclaw con l'idea di dare alla gente una completa visione e una buona competenza nei balli Caraibici (offrendo classi di bachata, salsa cubana, New York style, Puerto Rico and Los Angeles style, afro/rumba cubana, pachanga, son cubano ecc...), ma anche concentrandosi su altri settori, prima di tutto, a quel tempo, il jazz e l'hip hop.
Durante questi anni abbiamo dato lezioni e stages a migliaia di persone, abbiamo presentato spettacoli ad eventi con i nostri insegnanti e a volte anche allievi, abbiamo girato video speciali, organizzato serate, eventi, giochi, 12 festivals internazionali ( 6 Wroclaw Salsa Festival, 2 Universo Salsero Bachata Weekend, 2 summer bachata festival and 2 summer sbk festival).
Per celebrare il 10° anniversario vi invitiamo a questo evento speciale programmato per il 5-7.10.18, un altro festival internazionale dedicato ai salseri (di salsa cubana, Los Angeles e New York style), kizomberi e soprattutto bachateri!
Ospiti speciali dell'evento Marcelo e Belen, i campioni mondiali di bachata 2017, dall'Argentina, che terranno due ore di master class venerdì per gli insegnanti e ballerini di livello avanzato solamente. La registrazione per questa master class può essere fatta solo in coppia e necessita della prova della attività come insegnante o di un video nel caso di ballerini non maestri.
Un certificato di partecipazione firmato da Marcelo e Belen verrà dato a tutte le persone frequentanti la master class.
Sabato e domenica altri stages di livelli e stili differenti si terranno in due sale in contemporanea, non solo con Marcelo e Belen, ma anche con Riccardo e Klaudia e altre tre coppie di artisti internazionali che verranno presto annunciati ;-)
In questi due giorni di stages potrete frequentare 8 ore di classi di bachata, 4 ore di salsa in linea (Los Angeles e New York style) solo di sabato, 4 ore di salsa cubana solo di domenica.
Il lungo weekend comincerà già dal giovedì con un pre-party (entrata gratuita) nel pub Felicità (l'unico locale italiano a Wroclaw), poi venerdì e sabato si terranno le serate principali in «Zaklete Rewiry» con spettacoli, jack & jill's competition, concerto di bachata, due piste da ballo: 1) salsa e bachata 2) kizomba e tarraxinha.
Domenica concluderemo con un goodbye party in un locale al centro di Wroclaw (entrata gratuita).
I biglietti con differenti opzioni sono già in vendita! Sbrigatevi a prenotare un posto, prima che i prezzi salgano, mandando una email a [email protected]

BIGLIETTI
Ticket A (master class): solo le 2 ore di master class venerdì- 27 EUR
Ticket B (master pass): master class più le serate di venerdì e sabato- 37 EUR
Ticket C (full pass): tutti gli stages di sabato e domenica più le serate di venerdì e sabato — 40 EUR
Ticket D (combipass): master class, tutti gli stages più le serate di venerdì e sabato — 62 EUR
Ticket E (Saturday pass): stages solo di sabato più le serate di venerdì e sabato — 30 EUR
Ticket F (Sunday pass): stages solo di domenica più le serate di venerdì e sabato — 30 EUR
Ticket G (Party Pass): serate di venerdì e sabato — non disponibile ancore
Ticket H (Friday party): non disponibile ancora
Ticket I (Saturday party): non disponibile ancora
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Fly Dance Academy Szkoła Tańca:

Marrakech World Salsa Congress - "Fly Dance" group
Fly Dance Academy Szkoła Tańca
International Bachata Flash Mob 2nd edition
Fly Dance Academy Szkoła Tańca

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Hala Stulecia
Wrocław Holi Festival - Święto Kolorów we Wrocławiu
OSiR Lotnicza
Apocalyptica, Luxtorpeda i Illusion na wROCK for Freedom 2018!
Centrum Historii Zajezdnia
Hajtamy się w 2018 xD
Warsztaty "Jak spadać z konia" z Tomaszem Litwickim.
Stajnia Bella
SON LUX 27.9. | A2, Wrocław
Bitamina // Akademia // Wrocław
Akademia CLUB
Rasmentalism I Prosto z Mostu I Wstęp free
Prosto z Mostu Beach Bar
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Wroclaw / 6.10
Narodowe Forum Muzyki
Ólafur Arnalds - Narodowe Forum Muzyki, Wroclaw
Narodowe Forum Muzyki