Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka #muzealniaki @ Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław [od 27 do 29 września]

Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka #muzealniaki


97
27 - 29
września
10:00 - 14:30

 Strona wydarzenia
Muzeum Pana Tadeusza
Rynek 6, 50-106 Wroclaw, Poland
ENGLISH version below
//

#muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych! Dzieci od 0 do 3 lat w muzeum
Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka

Wyszehradzka konferencja dla muzealników organizowana przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji w pracy z nieoczywistym gościem muzeum czy galerii sztuki – dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem.

PROGRAM:
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/program-edukacyjny/muzealniaki-miedzynarodowa-konferencja-wyszehradzka

Wielu rodziców, planując weekendowe atrakcje dla swoich pociech, staje przed dylematem: czy dzieci w muzeum nie będą się nudzić? Czy przypadkiem nie zniszczą eksponatów lub nie zakłócą wizyty innym zwiedzającym? Czy z niemowlakiem można w ogóle przyjść do muzeum czy galerii sztuki? Co maluchy zyskają na wizycie w takiej placówce? Czy znajdzie się tam miejsce, by dziecko przewinąć lub nakarmić? W końcu: czy trzeba się do wizyty wcześniej przygotować? Celem akcji #muzealniaki, którą zainicjowało Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, jest udowodnienie, że wizyta w muzeum czy galerii sztuki może być dla rodziców z dziećmi niezwykle interesującą przygodą. Instytucja kultury często okazuje się miejscem pozytywnie wpływającym na percepcję i rozwój dzieci, ale jest też wciąż – z jednej strony dla osób, które tworzą program instytucji, a z drugiej dla rodziców – miejscem do tego celu nieoczywistym.

Zdaniem organizatorów akcja #muzealniaki ma potencjał, aby wejść z poziomu regionalnego na krajowy i międzynarodowy. Przyczynkiem do tego ma stać się właśnie konferencja, na którą zapraszamy gości z Polski i pozostałych krajów grupy V4 (Czechy, Słowacja, Węgry). Celem spotkania będzie wspólna analiza oferty kulturalnej dostępnej dla najmłodszych i ich rodziców w każdym z krajów oraz debata, jak w tym kontekście zlikwidować bariery i wzajemną nieufność, które są zarówno po stronie widza, jak i muzealnika.

ZGŁOSZENIE
Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres: [email protected] do 1 sierpnia 2018 roku.
Karta zgłoszenia do pobrania:
http://tiny.pl/gsjsh

ENGLISH

#musekids. Museum not only for adults! International Visegrad Conference

Visegrad conference for museum workers organized by the Pan Tadeusz Museum of the Ossolinski National Institute offers a possibility to exchange experiences and inspirations from the work with unobvious guests of a museum/art gallery – toddlers age up to three and their parents.

PROGRAMME:
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/program-edukacyjny/muzealniaki-miedzynarodowa-konferencja-wyszehradzka

While planning a family weekend, many parents face dilemmas – they are concerned that their kids may get bored at a museum, that they could accidentally damage something or disturb other visitors. They wonder if babies are even allowed at art galleries and museums, or if there's a space to feed them and change nappies, or simply – how one can prepare for such a visit. The goal of the #muzealniaki/ #musekids action, initiated by the Pan Tadeusz Museum, is to prove that a visit to a museum or an art gallery can be an exciting adventure for children and parents. A cultural institution often turns out to be a place which positively effects a perception and development of kids. However it still isn’t – for both the staff, who prepare the institutions’ offer, and parents – an obvious place for this purpose.

According to organisers, this campaign has potential to move up from a local level to a nationwide and even an international one. A foundation for this might be the international conference for which guests from Poland and the V4 countries (Czech Republic, Slovakia and Hungary) have been invited. The goal of the meeting is a joint analysis of cultural offers available for parents and children in each country and a debate how, in this context, to remove barriers and mutual distrust, which occur at both sides – in visitors and museum employees.

APPLICATION FORM

Please fill out the form and submit it to: [email protected]
Deadline: 1 August 2018
Application form to download: http://tiny.pl/gsjsh

****

organizator/organizer: Muzeum Pana Tadeusza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

partnerzy/partners:
Regionální muzeum a galerie v Jičíně — muzeum hry, Múzeum v Kežmarku, Petőfi Irodalmi Múzeum
Projekt: “#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” jest finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego./#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” project is financed by the Visegrad Fund.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Wrocław Holi Festival - Święto Kolorów we Wrocławiu
OSiR Lotnicza
Męskie Granie 2018 | Wrocław
Apocalyptica, Luxtorpeda i Illusion na wROCK for Freedom 2018!
Centrum Historii Zajezdnia
SON LUX 27.9. | A2, Wrocław
Pierwsze legalne piwo na Wyspie
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Wroclaw / 6.10
Narodowe Forum Muzyki
Ólafur Arnalds - Narodowe Forum Muzyki, Wroclaw
Narodowe Forum Muzyki
Brodka MTV Unplugged / Wrocław / 20.09.2018
Narodowe Forum Muzyki
Sprawdź to! Stand-up Tour 2018 (Wrocław)
A2 - Centrum Koncertowe
Słoneczny Patrol II & Białas/ Malik Montana/ Smolasty
WakePark Wroclaw