Akademia Choreoterapii I Arteterapii - Wrocław i Gdańsk @ Wroclaw, Poland, Wrocław [od 6 do 7 października]

Akademia Choreoterapii I Arteterapii - Wrocław i Gdańsk


72
6 - 7
października
10:00 - 17:00

 Strona wydarzenia
Wroclaw, Poland
Wrocław
Taniec to najpiękniejsze zjawisko jakie znam, może pomagać, wyzwalać, leczyć, uspokajać i pobudzać. W tańcu możesz spotkać innych, możesz spotkać samego siebie, odkryć to, co nieświadome, usłyszeć odpowiedzi na zadane pytania i odnaleźć sens życia. Ani jedna przetańczona chwila nie jest chwilą straconą. Dlatego zaproszę ciebie do tańca i opowiem o tym, czym dla mnie jest taniec i dlaczego warto tańczyć. Mam szczęście, ponieważ taniec towarzyszył mi od zawsze, odkrywałam jego piękno i to, że jest też potężnym narzędziem w terapii, a do tego teraz mogę pracować tańcząc — prowadząc zajęcia o charakterze choreoterapeutycznym z elementami arteterapii ze studentami i osobami skazanymi. O tańcu i jego walorach można czytać, dyskutować, rozmyślać — ale najlepiej po prostu zatańczyć! Przekonaj się sam! Zapraszam właśnie ciebie!

ZAPRASZAMY NA CYKL SZKOLENIOWY składający się z 9 warsztatów autorskich. Program został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe na gruncie naukowym i dydaktycznym, prezentującym ujęcie holistycznie. Człowiek traktowany jest całościowo, a techniki i metody, które oferujemy w ramach szkolenia mają na celu wzajemne wspieranie się w procesie odzyskiwania wewnętrznej równowagi ciała, umysłu i ducha. Warsztaty bazują na teoretycznych i praktycznych podstawach terapii tańcem oraz arteterapii w szerokim rozumieniu (jako terapia przez sztuki piękne). Będziemy odwoływać się do metod pracy z grupą, bazujących na szeroko rozumianej sztuce i tańcu, w kontekście psychologii i pedagogiki.
CELEM CYKLU SZKOLENIOWEGO jest prezentacja możliwości zastosowania sztuki, w szczególności tańca (choreoterapii), a także walorów wynikających z łączenia poszczególnych dziedzin sztuki z działaniami choreoterapeutycznymi w pracy z grupą oraz w realizacji własnej drogi samorozwoju w szerokim tego słowa ujęciu. Dla uczestników tego typu działań jest to niepowtarzalna możliwość wielozmysłowego doświadczania sztuki, co w efekcie skutkuje wzmocnioną stymulacją bodźcami o zróżnicowanym charakterze. Każdy uczestnik może dzięki temu odkryć swoją pasję, uaktywnić procesy twórcze i kreatywne, przyspieszyć i pogłębić indywidualny proces zmiany.
Podczas poszczególnych szkoleń będziemy odwoływać się do metod pracy z grupą, bazujących na szeroko rozumianej sztuce i tańcu przede wszystkim, takich jak: Improwizacja i Symbolika Ciała (Detlef Kappert), Life Art Process (Anna Halprin), Medicine Movement, ¾ Dance (Lucie Schmidt), Ruch Autentyczny, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, Tańce w kręgu, Dance Movement Therapy, Danza Contemplativa, analiza ruchu wg Labana, a także Metoda Pilatesa czy Joga oraz wiele innych.

DLA KOGO:
Szkolenia adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą zapoznać się z choreoterapią i arteterapią oraz chcą nauczyć się podstawowych zasad i technik pracy arteterapeutycznej, z których mogliby korzystać w swojej pracy zawodowej. W szczególności do: terapeutów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, coachów, instruktorów, animatorów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników służby więziennej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, studentów, a także osób pracujących z grupami i chcących wzbogacić swój warsztat pracy oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem.
Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i poszerzaniem własnych kompetencji z zakresu choreoterapii i arteterapii, wymagane wykształcenie na poziomie minimum – licencjat.
Od uczestników warsztatów nie są wymagane tzw. umiejętności taneczne, uzdolnienia plastyczne czy inne predyspozycje artystyczne.

CYKL SZKOLENIOWY, TEMATYKA ZJAZDÓW, TERMINY, MIEJSCE:
Cykl szkoleniowo — rozwojowy z zakresu choreoterapii i arteterapii obejmuje 9 spotkań, każde z nich przemyślane jest jako niezależne szkolenie i można dzięki temu uczestniczyć w wybranych przez siebie, pojedynczych szkoleniach. Zachęcam jednak do uczestnictwa w całości, ponieważ jest to jedyna na rynku edukacyjnym propozycja kompleksowego szkolenia, dająca pełne spektrum doświadczenia w zakresie wszystkich technik arteterapeutycznych, uzupełnionych o techniki skoncentrowane wokół zagadnienia estetoterapii i terapeutycznych walorów natury. Punktem wyjścia jest choreoterapia, rozbudowana o pozostałe techniki, co zapewnia unikalny charakter tego cyklu szkoleniowego.
Możliwości uczestnictwa:
CAŁOŚĆ — pełny cykl szkoleniowy obejmuje 9 zjazdów – absolwenci otrzymują dokument potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego — Certyfikat Instruktora choreoterapii z elementami arteterapii oraz estetoterapii i terapii poprzez kontakt z naturą.
MODUŁ – uczestnictwo w module czyli w 3 szkoleniach tworzących moduł.
POJEDYNCZE SZKOLENIE — istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych, wybranych warsztatach – uczestnicy otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
MODUŁ I
10.2018 Wprowadzenie do choreoterapii i arteterapii — zastosowanie terapii tańcem i terapii przez sztukę w pracy z grupą i rozwoju własnym Warsztat wprowadzający.
11.2018 Moc ruchu. Warsztat ugruntowujący.
12.2018 Od bezruchu do ruchu. Warsztat zaawansowany.
MODUŁ II
01.2019 Mandala życia, mandala w ruchu, mandala w ciele i poza nim.
02.2019 Obraz i ruch. Zatańczyć obraz i namalować ruch.
03.2019 Świadomość ciała. Jak pracować świadomie z ciałem i jak dobierać rodzaj ruchu i metodę pracy z ciałem dla uzyskania optymalnych efektów w kontekście problemu i pracy terapeutycznej.
MODUŁ III
04.2019 Filmy z tańcem w tle. Połączenie filmoterapii i choreoterapii z arteterapią.
05.2019 Terapeutyczna moc natury. Talasoterapia, silvoterapia, hortikuloterapia, pejzażoterapia – landscape therapy, grounding – earthing.
06.2019 Terapeutyczna moc słowa – choreoterapia połączona z kreatywnym pisaniem książek, tworzeniem książek artystycznych, grupowa twórczość i ekspresja werbalna, elementy kreacji wizualnej i biblioterapii, poezjoterapii, wzbogacone o ruch i pantomimę.

Uczestnicy pełnego cyklu szkoleniowego otrzymują Certyfikat Instruktora choreoterapii z elementami arteterapii oraz estetoterapii i terapii poprzez kontakt z naturą.
Uczestnictwo w poszczególnych warsztatach potwierdzane jest zaświadczeniem.

TERMINY SZKOLEŃ I MIEJSCE

TYTUŁ SZKOLENIA I MIASTO
1 Wprowadzenie do choreoterapii i arteterapii Wrocław 06-07.10, Gdańsk 13-14.10
2 Moc ruchu Wrocław 10-11.11 Gdańsk 24-25.11
3 Od bezruchu do ruchu Wrocław 01-02.12 Gdańsk 15-16.12
4 Mandala Wrocław 19-20.01 Gdańsk 12-13.01
5 Obraz i ruch Wrocław 23-24.02 Gdańsk 09-10.02
6 Świadomość ciała Wrocław 23-24.03 Gdańsk 09-10.03
7 Filmy z tańcem w tle Wrocław 13-14.04 Gdańsk 06-07.04
8 Terapeutyczna moc natury Wrocław 18-19.05 Gdańsk 11-12.05
9 Terapeutyczna moc słowa Wrocław 15-16.06 Gdańsk 08-09.06

PRZEBIEG SZKOLEŃ:
Weekend: sobota 10.00 – 18.00, niedziela 10.00 – 17.00.
Każdy dzień składa się z 3 bloków tematycznych. Każdy blok rozpoczyna się teoretycznym wprowadzeniem, następnie – praktyczne doświadczanie wybranych zagadnień, na koniec – omówienie, dyskusję i podsumowanie. Dominować będą zajęcia praktyczne, dużo ćwiczeń i ruchu. Szkolenie łączy w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.
Podczas każdego dnia przewidziane są przerwy na posiłki i regenerację. Zapewniamy bufet i możliwość indywidualnego zamówienia cateringu obiadowego (wegetariański).

W PAKIECIE OFERTY SZKOLENIOWEJ ZAPEWNIAMY:
— aktywne uczestnictwo w szkoleniu,
— zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
— skrypt teoretyczno — metodyczny (obszerny opis podstaw teoretycznych z zakresu danej tematyki, przekładowe scenariusze działań i propozycje ich rozbudowy, a także szczegółowy opis poszczególnych działań realizowanych podczas szkolenia),
— długopis, papier, materiały plastyczne, materiały szkoleniowe,
— spis literatury zalecanej do studiowania z zakresu tematyki danego szkolenia,
— bufet: ciepłe napoje (kawa, herbata, aromatyczne napary owocowe), woda, ciasteczka, owoce, orzechy, suszone owoce, czekolada.

INWESTYCJA:
Pojedyncze szkolenie – 500zł/osoba
Moduł (3 szkolenia) – 1350zł/osoba
Pełny cykl szkoleniowy (9 szkoleń) – 3800zł/osoba
Możliwość płatności w ratach!
Zachęcamy do uzyskania informacji w swoim miejscu pracy (szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia) o refundacji kosztów szkoleń! Wystawiamy faktury.

AUTORKA I PROWADZĄCA SZKOLENIA:

ANNA GLIŃSKA-LACHOWICZ
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Pedagog resocjalizacyjny, choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, Certyfikowany Arteterapeuta KAJROS i Certyfikowany Edukator Arteterapii KAJROS, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej terapii poprzez taniec oraz świadomej pracy z ciałem, m.in.: Life-Art Process, Ruch Autentyczny, ¾ Dance, Medicine Movement, Danza Contemplativa, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, 5Rytmów®, Tańce w kręgu, Biodanza, Ritual Trance Dance, Dance Movement Therapy, Joga i wiele innych. Od ponad 12 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych, resocjalizacyjnych, także wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Prowadzi w Polsce i za granicą specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, psychologów i terapeutów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia, pracowników Służby Więziennej, animatorów, a także przyszłych arteterapeutów i choreoterapeutów.
Jako pierwsza w Polsce prowadzi terapię tańcem dla osób pozbawionych wolności. Autorka i koordynatorka nowatorskiego Projektu „WYSPA – taniec dla wolności” promującego terapię tańcem dla skazanych. Aktywnie zaangażowana w działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie oraz resocjalizację osób przebywających w zakładach karnych, czego efektem jest stworzenie kolejnego autorskiego Projektu „Kultura bez murów”.
Ponad 20 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie. Autorka książek i wielu artykułów naukowych propagujących walory terapeutyczne i resocjalizacyjne tańca. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy i poszukuje inspiracji do swoich działań, dzieli się wiedzą i doświadczeniem zarażając pasją i miłością do tańca.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Mail: [email protected]
Tel. +48 604 522 545
arteterapia.opole.pl
pl-pl.facebook.com/anna.glinskalachowicz

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: [email protected]
W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, tytuł szkolenia, miasto w którym chce się wziąć udział w szkoleniu.
W przypadku zgłoszenia na cały cykl szkoleniowy — proszę o podanie imienia i nazwiska i miasta (Wrocław lub Gdańsk).
Numer konta do wpłaty zaliczki podamy przy zgłoszeniu.
Jeżeli potrzebna jest faktura, prosimy o podanie danych do wystawienia (Nazwa/imię i nazwisko, adres, NIP).
Tylko pisemne zgłoszenie oraz dokonanie przedpłaty gwarantuje zarezerwowanie miejsca na szkoleniu. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonanymi wpłatami (zaliczkami).
Uwaga – w wyjątkowych przypadkach (sytuacje losowe) oraz z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia i/lub terminu szkolenia.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Wroclaw, Poland:

Rysunek techniczny - podstawy/Projektowanie systemów zarządzania
Wroclaw, Poland
Kurs Pozytywnej Psychopatii - Zimny umysł na gorącej linii
Wroclaw, Poland
Warsztaty Wykrywania Zapachu
Wroclaw, Poland
Zjazd Polaków z Indii 1942-48
Wroclaw, Poland
Mediacje szkolne i rówieśnicze. (Szkolenie certyfikowane)
Wroclaw, Poland
Kurs: Projektowanie i Wizualizacja 3D Wnętrza Meble Ogrody WRO
Wroclaw, Poland
Gucio szuka domu dla Foxika! Puszek, Rubin i Frida mają domy :)
Wrocław, Polska
AgilePM® Foundation Wrocław - darmowe szkolenie
Wroclaw, Poland
Wrocław Business Run 2018
Wroclaw, Poland
Masaż logopedyczny -Therapeutic Speech Massage z Elena Dyakova
Wroclaw, Poland
Niewerbalne techniki w pracy Coacha i Trenera
Wroclaw, Poland
Trenferencja 2018 - ogólnopolska konferencja dla trenerów
Wroclaw, Poland
Strength & Conditioning Round Table
Wroclaw, Poland
36. PKO Wrocław Maraton
Wroclaw, Poland
Prezentacja marki Le Vole: akryżel i zdobienia we Wrocławiu
Wroclaw, Poland
Róże i różyczki
Wroclaw, Poland
Terapia ręki
Wroclaw, Poland
Fotografia dziecieca - Sveta Butko
Wroclaw, Poland

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Hala Stulecia
Wrocław Holi Festival - Święto Kolorów we Wrocławiu
OSiR Lotnicza
Apocalyptica, Luxtorpeda i Illusion na wROCK for Freedom 2018!
Centrum Historii Zajezdnia
Hajtamy się w 2018 xD
SON LUX 27.9. | A2, Wrocław
Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
A2 - Centrum Koncertowe
Bitamina // Akademia // Wrocław
Akademia CLUB
Rasmentalism I Prosto z Mostu I Wstęp free
Prosto z Mostu Beach Bar
Kortez - Gość specjalny Panieneczki / Wroclaw / 6.10
Narodowe Forum Muzyki